Forside

     LÆRING I

  VIRKELIGHEDEN

   - Udeskole i Sønderborg Kommune

Tankerne bag


Helhedsundervisning og naturmangelsyndrom er nok to af de mest betydningsfulde faktorer på min liste over grunde til at drive udeskole - og dermed også for oprettelsen af denne hjemmeside.


Helhedsundervisning kendetegnes ved, at eleverne når hele vejen rundt om et givent emne gennem teori, praksis og virkelighedsnære oplevelser - og derved generelt opnår en større forståelse og indsigt (Kjeld Fredens, Hjerneforsker).

- Jeg har erfaret, at når man bygger sin undervisning op på udeskole-konceptet med hjemme-ude-hjemme-princippet som fundament, er der store chancer for at opnå helhedseffekten. Dette er tilfældet om udeundervisningen finder sted hos bondemanden, i skoven eller på museum.


Ordet naturmangelsyndrom kan nok bedst beskrives som et resultat af manglende færden i naturen og indsigt i dens vigtighed for mennesket (Richard Louv, Det sidste barn i skoven).

Det er bevist, at naturen er betydningsfuld for mennesket med dens mange udviklingsmuligheder - både på det fysiske, sociale og mentale plan (Artikel af Malene Bendix, Hvorfor skal børn undervises i naturen, på skoven-i-skolen.dk). Derfor er det nærliggende, at bruge naturen i undervisningen. Både på det faglige plan, men også på det dannende.

- Jeg vover gerne den påstand, at viden om og et godt forhold til naturen (miljøbevidsthed) øger lysten til at passe på naturen.


Efter fire års intenst arbejde med Udeskoleprojektet på Nordals Skolen, står jeg med en rygsæk fyldt til randen af fantastiske oplevelser, faglige erfaringer og ikke mindst en del dokumenter (skemaer, artikler), som evt. nye udeskolelærere kan få gavn af.


Denne hjemmeside skal ses som et forum for udeskoleinteresserede lærere og pædagoger, der søger information om udeskole og hjælp til at komme igang. Jeg har, her på siden, gjort mine skemaer tilgængelige, sørget for nem adgang til en håndfuld lokale aktører og samlet nogle vigtige atikler, hæfter mm.


Projektet på Nordals Skolen

Mit navn er Nina Rosenkilde Jessen. Jeg har arbejdet som klasselærer på Nordals i 12 år. De sidste 4 år med udeskole. Jeg havde, inden etablering af udeskole, som sublement til den almene undervisning, ofte elever med ud i naturen for at give dem en mere virkelighedsnær oplevelse af de givne emner i fx natur og teknologi og historie.


 En udeskoleinteresseret naturvejleder i Sønderborg Kommune, spottede mit engagement og så, at jeg på eget initiativ, underviste eleverne ude i naturen, for derefter at tage oplevelserne med hjem til videre bearbejdelse i klasselokalet.

Han kontaktede mig i foråret 2015 for en professionel etableringen af udeskole på Nordals Skolen, med tilbudet om et samarbejde med Nordals Naturskole, hvor lån af grej og lokaler samt faglig sparring var en del af pakken.

Jeg takkede ja til samarbejdet, og vi trykkede START!


- Vi satte os grundigt ind i udeskolekonceptet, der jo baseres på regelmæssighed og hjemme-ude-hjemme-princippet.

- Vi inviterede forældrene og ledelsen til info om at være en udeklasse/udeskole og der var rigtig god opbakning fra starten

- Jeg udarbejdede en tværfaglig årsplan og lavede et skema med faste udedage hver onsdag - hele året.

- Gæstelærere, besøg, busser og grej blev booket for et år af gangen.

- Jeg oprettede en lukket Facebookgruppe for alle forældrene, så jeg hurtigt og nemt kunne informere dem og lægge billeder ud fra de spændende dage på tur.


Da alt var klart, satte jeg igang. Jeg tog én uge af gangen - med hjemme-ude-hjemme-princippet og tværfagligheden som platform for min udeundervisning.

Det var (og er stadig) en oplivende måde at arbejde på - og har, indtil nu, været en fantastisk oplevelse med masser af vind i sejlene, fagligt nyt -og glade, dygtige og tilfredse elever og forældre.


- Læs evt. artiklen fra Ugeavisen Sønderborg og Vidensbyens rapport, Læring i virkeligheden, der er et resultatet af en lang periodes studie af udeklassen på Nordals Skolen. Findes under fanebladet, Sæt igang!


Samarbejdspartnere og

kendskab til lokalområdet


I arbejdet med udeskole, er det gavnligt  med et netværk af lokale aktører. Det er også vigtigt at kende de omkringliggende naturområder, så man kan planlægge efter vilkårene.


Jeg har, gennem mit arbejde med udeskole på Nordals Skolen, etableret nogle gode kontakter med lokale enkeltpersoner, institutioner,  virksomheder og gæstelærere, der alle stiller deres ekspertise til rådighed for at tillægge undervisningen i folkeskolen en ekstra dimension.


Naturskolerne i Sønderborg Kommune åbner op for deres etablerede udeområder og stiller gerne grej til rådighed.


Vidensbyen gør folket opmærksomme på den gode effekt af ude-undervisningen. Dette bl.a. ved at tilbyde Læring i virkeligheden en plads på NaBis hvert år, ved at brede budskabet på videnshusenes hjemmesider og med en fyldestgørende rapport skrevet på antroprologiske observasioner af udeskoleprojektet på Nordals Skolen.Gode udeområder, aftaler med de lokale, beskrivelser af tilbud hos de forskellige aktører - og rapporten, Læring i virkeligheden, er at finde i fanebladet, Sæt igang!

Før afgang


Gå evt.til fanebladet Sæt igang! og læs lidt om konceptet, se eksempler på  udeskoleskemaer efter hjemme-ude-hjemme-princippet og et udsnit af en tværfaglig årsplan.


Her finder du også en liste over lokale aktører, der gerne bidrager med spændende stof til udeundervisningen


Følg evt. linksene og få inspiration til udeundervisningen.